top of page

POZİTİF ve BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİLER

Pozitif Psikoterapi
Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoterapi, psikiyatrist ve psikologlar tarafından terapi ve tedavi amacıyla kullanılmasının yanı sıra, farklı sosyal statü ve gelir gruplarına ait insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve geliştirmek maksadıyla da tercih edilen bir yöntemdir.

Kısaca her insanın tek ve bağımsız bir bedeni, duyguları ve düşüncesi olduğu ön kabulüyle şekillenen pozitif psikoterapi metodolojisinde “herkesin, doğuştan gelen pek çok beceriye ve potansiyele sahip olduğu” görüşü benimsenmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanların olaylara ve olgulara nasıl yaklaştığını analiz edebilmek için hikayelerin, öykülerin, farklı kültürlere ait atasözü, deyimler ve bilgelerden alıntıların psikoterapist tarafından araç olarak kullanıldığı yöntemde anlatılan hikayeler, kişinin kendiyle yüzleşmesini sağlayarak, danışanın direncini rahatlatmaktadır.

 

Amacı insanlığın içinde bulunduğu durumlara, yeni bakış açıları ve farklı yorumlar geliştirmek olan pozitif psikoterapi seanslarında, biyolojik, bireysel, ailevi, sosyolojik, kültürler arası ve evrensel boyutta bakış açıları ele alınır.

Bütüncül Psikoterapi
Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül psikoterapi, terapide kullanılan farklı araçları ve uygulamaları danışanın ihtiyaçlarına uyacak şekilde birleştiren ve tekil psikoterapilerden çok daha esnek, kapsayıcı ve danışanın süreçte daha aktif bir rol oynadığı yaklaşıma sahip, gelişimci bir tedavi yöntemidir.

Hayatın manevi boyutunu da ele alındığı metotta, her insanın iç dünyasına dair değerler merkeze alınır ve kişinin duygu, davranış, düşünce ve fizyolojik yapısına yatkın ve özgün psikoterapik araçlar kullanılır.

Bütüncül psikoterapi teknikleri, bireysel çalışmalardan grup psikoterapilerine, çocuklar veya ergenlerden yetişkinlere kadar neredeyse tüm psikoterapilerde kullanılan uygulamalara eklemlenebilir. Kullandığımız bütüncül yaklaşım metodu, depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları tedavilerinde oldukça etkilidir ve her psikoterapi seansımızda danışanın rahatsızlığına özel ve ispata dayalı yaklaşımlar tercih edilir.

ADIM PSİKOLOJİ'ye ulaşmak ve danışmak için >>
bottom of page