top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Çocuk ve ergenlerle ile ilgili ADIM Psikoloji'ye danışabileceğiniz konu başlıkları;
 • Uyku sorunları, gece altını ıslatma ve tuvalet eğitimi

 • Beslenme düzensizliği ve bozuklukluları

 • Ergenlik ve ergenlik öncesinde sağlıklı cinsel kimlik oluşumu

 • Konuşma bozuklukları, kekemelik, afazi, parmak emme, diş gıcırdartma, tırnak yeme ve tikler

 • Özgüven problemleri ve sosyal ortamlarda çekingenlik

 • Çocuk ve ergenleri cinsel istismar ve şiddetten koruma yöntemleri

 • Çocuk veya ergende korkular ve takıntılar

 • İnatçılık, kızgınlık ve öfke kontrolü problemleri

 • Hiperaktivite, odaklanma, dikkat eksikliği ve aşırı unutkanlık sorunları

 • Aile içi veya arkadaşlarla yaşanan iletişim çatışmaları ve süreklilik gösteren yalnız kalma isteği

 • Kardeş veya arkadaş kıskançlığı

 • Çocuk ya da ergende anne baba bağımlılığı​

 • Anne baba ayrılığı ve boşanmış çiftlerin çocuklarının yaşadığı sorunlar

 • ​Anne ve/veya babası vefat eden çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik destek

 • Okul fobisi ve yuvaya ya da okula hazırlama

 • Okul başarısızlığı ve verimli ders çalışma

 • Özel öğrenme güçlüğü ve disleksi

 • Duygusal zeka gelişimine destek

 • Üstün zekalı çocuklarda uyum sorunları

 • Mitomani (yalan söyleme hastalığı) ve Kleptomani (çalma hastalığı)

 • Asperger Sendromu ve Otizm

 • Oyun Terapisi

 • Ergenlik sorunları ve kimlik arayışı

 • Depresyon ve stres yönetimi

 • Sınav kaygısı ve başa çıkma yolları

 • Bilgisayar, cep telefonu, internet bağımlılığı ve diğer yanlış alışkanlıklar

 • Gelecek kaygısı ve meslek seçimi

 • Arkadaş ilişkileri, iletişim problemleri ve karşı cinsle yaşanan sorunlar

Aile ve Çift Danışmanlığı
Ailelerin ve çiftlerin karşılaştığı sorunlar ile ilgili ADIM Psikoloji'ye danışabileceğiniz konu başlıkları;
 • Evlilik öncesinde yaşanabilecek sorunlar, evlilik korkusu ve evliliğe hazırlık aşamasında birey ve çift danışmanlığı

 • Evlilikte iletişim hataları, birbirlerini anlamakta zorlanan çiftler, aile içi iletişimsizlik sorunları ve etkili iletişim kurmanın yolları

 • Çocuğun aileye katılımıyla birlikte yaşanan uyum sorunları ve ilişkinizin geçirdiği dönüşümle yüzleşme

 • Etkili ebeveynlik eğitimleri

 • Tek ebeveynli aileler

 • Eşler arası ego çatışmaları ve çiftlerin evlilikten olan beklentilerindeki farklılıklar

 • Geçim sıkıntısı ya da eşinizin annesi babası gibi dış faktörlerin yıprattığı evlilikler ve ilişkiler

 • Çiftler arası yaşanan psikolojik gerekçeli "vajinismus, isteksizlik" v.b cinsel sorunlar

 • Küçük yaşta, bilinçsizken yapılmış evlilikler ve yaş farkı çatışması yoğun olan ilişkiler

 • Uzun süreli ilişkilerde monotonlaşma

 • Kişilik yapıları ve duygusal alışkanlıkları, refleksleri farklı çiftler

 • Eşler arası ilgisizlik ve sorumsuzluk

 • Aldatılma

 • Aile içi fiziksel ve psikolojik şiddet

 • Aşırı sahiplenme, kıskançlık ve kıskançlıktan kaynaklanan problemler

 • Ayrılık süreçlerinde karşılaşılan güçlükler

 • Boşanma arifesinde olup evliliğini kurtarmak isteyen çiftler

 • Boşanmanın aile bireyleri üzerindeki negatif etkisinin giderilmesine yönelik danışmanlık hizmeti

 • Kanser, felç, alzheimer gibi ciddi rahatsızlıklarla savaşan bireylerin eşlerine ve eşlerini vefat yoluyla kaybedenlere yönelik psikolojik destek

 • L.G.B.T.İ ailelerine danışmanlık

EMDR Terapi
Psikoterapide Farklı Bir Seçenek: EMDR Psikotravmatoloji Tedavisi

EMDR, Türkçe açılımıyla "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" anlamına gelen, İngilizce "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan ve yaşanmış ancak etkisinden kurtulunamamış travmatik olay, hatıra ve kaygıları anlamlandırarak etkisinden çıkılmasını ve danışanın rahatlamasını sağlayan güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Ve danışanların;

 • Kazalar, doğal felaketler, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların üzerlerinde bıraktığı olumsuz etkiden kurtulmasını sağlar.

 • Olumsuz yaşam deneyimlerini atlatmasına yardımcı olur.

Ayrıca;

 • Yaşanmış travmalar, kaygı bozukluğu, depresyon, sinirlilik, sürekli kızgınlık hali ve öfke nöbetleri gibi sonuçlar doğurduğu için EMDR terapisi ile iyileştirilebilir.

 • Fobilerle yüzleşme ve tedavide EMDR oldukça etkin bir psikoterapi yöntemidir. Dolayısıyla aile içi çatışmalar, boşanmalar, okulda karşılaşılan zorluklar gibi vakalarda başvurabileceğiniz bir metottur.

Hipnotik Yeniden işleme (Tekniği) Terapisi: HYT

Yıpratıcı hayat tecrübeleri ve yaşanmış travmalar, fiziksel olarak tüm insanların beyninde doğuştan itibaren bulunan bilgi işleme mekanizmasında, biyokimyasal bir denge kaybı oluşmasına sebep olabilir.

 

Bu durumda beynimizin ilgili kısmı düğümlenir, yeni bilgiler işlemeyi durdurur ve mevcut bilgilerin de çözümleme aşamalarını değerlendirmekte oldukça zorlanır.

 

Dolayısıyla bilgi, insan beyninde ham haliyle donup kaldığı için kişide sosyal hayata uyumsuzluk sorunu baş gösterir.

Yaşanmış kötü deneyimlerden ve travmalardan kaynaklanan beynin bilgi işleme sistemindeki tıkanma, kişinin kendi davranışlarını, düşüncelerini, eğilim ve tutumlarını kabul edilemez, kişiliğiyle uyumsuz ve kendine yabancı şeyler olarak değerlendirmesine neden olur.

 

Tedavisiz rahatlamanın yetersiz kalacağı bu durumlarda; kaygı seviyesinin azaltılması ancak ego uyumsuzluğun giderilmesi ile, yani beynin tekrar işlemlenmesi ve travmatik anının baştan ele alınmasıyla mümkün olabilir.

Hipnotik teknikleri kullandığımız HYT uygulamamızdan; anksiyete bozuklukları, fobiler ve travmalar başta olmak üzere kötü yaşam tecrübelerinin yarattığı tüm duygusal sorunların tedavisinde ve gelecek kaygılı olumsuz yaşam beklentilerinin iyileştirilmesinde faydalanmaktayız.

bireysel-psikoterapi.png
BİREYSEL PSİKOTERAPİ
Bireysel psikoterapi, davranış ve alışkanlık değişkliklerini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan, terapist ve danışan arasındaki güven ilişkisine dayanan terapotik bir süreçtir. 

Davranışçı psikoterapi, bilişsel psikoterapi, Aeron Beck psikoterapisi, farkındalık terapileri, dinamik ve psikoanalitik terapiler, Gestalt terapisi, varoluşçu psikoterapiler, bütüncül psikoterapi, birleştirilmiş psikoterapi ve eklektik psikoterapi gibi yöntemlerin kullanıldığı ve kişinin yaşadığı duygusal zorlukların üstesinden gelmesine, sorunlarla başa çıkma kapasitesini yükseltmesine, özgüvenini arttırmasına, eş-aile ve diğer bireylerle ilişkilerine düzenlemesine, davranış ve tutum değiştirmesine, hayatına yön verecek kararlar almasına, öz farkındalığını arttırmasına ve psikolojik rahatsızlıklarını ortadan kaldırmasına yardımcı olan ve psikoterapist ve danışanın birebir etkileşime girdiği terapi uygulamalarını genel olarak bireysel psikoterapiler kapsamında değerlendiririz.

​Bireysel psikoterapi alanında ADIM Psikoloji'ye danışabileceğiniz konu başlıkları ise şunlardır;

 • Stres sorunları ve stres yönetimi

 • Öfke yönetimi

 • Depresyon

 • Panik atak

 • Korku-endişe-kaygı (anksiyete) bozuklukları

 • Kişilik bozuklukları

 • Özgüven eksikliği ve değersizlik duygusu

 • Fobi ve sosyal fobi

 • Alkol ve madde bağımlılığı

 • Beslenme bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı)

 • Uykusuzluk ya da aşırı uyku sorunları

 • Hiperaktivite, odaklanma, dikkat eksikliği ve aşırı unutkanlık

 • Takıntılar ve saplantılar (obsesif kompülsif bozukluklar)

 • Ruhsal sorunlardan tetiklenen ve beslenen bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar) 

 • İnsanlar arası iletişim sorunları

 • Duygusal ilişki problemleri

 • Boşanma/Ayrılma süreçlerinde yaşanan sorunlar

 • İşyerinde yaşanan problemler

 • Verimli zaman yönetimi

 • Kariyer planlaması

 • Bireysel farkındalık ve kendini güvenle ortaya koyma

 • Kayıp ve yas

 • Bedensel veya kronik rahatsızlıkların sebep olduğu psikolojik problemler

 • Yaşanan bir travma sonucunda oluşan sorunlar (taciz, tecavüz, kaza, deprem vb.)

Grup Psikoterapisi
Paylaşımın esas alındığı grup terapisi uygulamamızda, danışan, kendisine benzer sıkıntılar yaşayan kişilerle tanışmakta ve yaşadığı sorunla ilgili hayatta yalnız olmadığını görebilmektedir.

Danışanlarımızın kendisine benzer sıkıntılar yaşayan insanlarla tanışma fırsatı yakaladığı ve yaşadığı sorunla ilgili yalnız olmadığını görme şansına eriştiği grup psikoterapisi seanslarımızda kişi, hem tecrübelerini paylaşır, sosyal destek sağlar ve farkındalığa ulaşır hem de danışanlarımız hayatta karşılaştığı güçlüklerle mücadele etmek için yeni kaynaklar elde etmiş olur.

Paylaşımın esas alındığı grup terapisi uygulamamızda, danışan, kendisine benzer sıkıntılar yaşayan kişilerle tanışmakta ve yaşadığı sorunla ilgili hayatta yalnız olmadığını görebilmektedir. Danışanların zaman içinde birer danışılana dönüştüğünün gözlemlendiği grup psikoterapilerinin en olumlu etkisi, insanlara destek olabildiğini hissetmek kişiye özgüven sağladığından, diğer insanların sorunlarını çözebildiklerine şahit olmanın, yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilme konusunda danışanlarımıza ümit aşılamasıdır. Çünkü başka insanları dinlemek, kişinin kendisine yönelik farkındalığını arttırır ve bir gruba ait olmak, grup tarafından kabullenilmek ve desteklenmek tüm danışanlarımızın üzerinde oldukça iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Bu bağlamda aşağıda belirtilen konu başlıklarında grup psikoterapisi desteği alabilmek için ADIM Psikoloji'ye dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz;

 • Anksiyete rahatsızlıkları (Sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi, akut ve kronik stres rahatsızlıkları, panik bozukluk, yaygın anksiyete rahatsızlığı, obsesif kompulsif rahatsızlık, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif rahatsızlıklar, konversiyon bozukluğu, somatizasyon rahatsızlığı ve hipokondriazis)

 • Psikotik rahatsızlıklar ve duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum rahatsızlığı)

 • Yeme ve yeme alışkanlıkları bozuklukları

 • Madde ve alkol kullanım bozuklukları

 • Psikoloji kaynaklı cinsel sorunlar

 • Kişilik bozuklukları ve psikolojiden kaynaklan fiziksel rahatsızlıklar

 • Çocukluk travmaları, ihmal, istismar ve şiddet

 • Yas, komplike yas, kayıp ve travmalar

 • Ebeveynlik eğitimi, ilişki sorunları, çatışma çözümü ve yaşam değişikliklerine uyum sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri, okul) 

 • Kronik fiziksel hastalıklar kaynaklı psikotravmatik problemler

 • Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım
  İçgörü, farkındalık ve kişisel gelişim

Bireysel Danışmanlık ve Kişisel Gelişim
Kişisel gelişim, insanların mevcut ancak günyüzüne çıkmamış potansiyellerinin farkına vardırılması ve açığa çıkarılması süreci anlamına gelir. 

Kişinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir sistem ve teknikler bütünü olan kişisel gelişim, insanların kendilerini daha iyi tanımalarını ve hangi alanlarda ne gibi eksik ya da fazlaları olduğunu belirleyip gelişime en müsait özellikleri üzerine yoğulaşmalarını sağlar. Adım Psikoloji'de aşağıda belirtilen konu başlıklarında kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir.

 • İşletmeler, menajerler, ekipler ve çalışanlar için:

 1. Yöneticilik ve Liderlik

 2. Çalışma Motivasyonu, Efektif Zaman ve İş Stresi Yönetimi

 3. Siyasal İletişim Danışmanlığı

 • Bireyler, aileler ve gruplar için:

 1. Kişisel Koçluk ve Psikolojik Danışmanlık

 2. Öğrenmeyi Öğrenme ve Algı Yönetimi

 3. İmaj Danışmanlığı, Kaliteli ve Etkili İletişim

Pozitif Psikoterapi
Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoterapi, psikiyatrist ve psikologlar tarafından terapi ve tedavi amacıyla kullanılmasının yanı sıra, farklı sosyal statü ve gelir gruplarına ait insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve geliştirmek maksadıyla da tercih edilen bir yöntemdir.

Kısaca her insanın tek ve bağımsız bir bedeni, duyguları ve düşüncesi olduğu ön kabulüyle şekillenen pozitif psikoterapi metodolojisinde “herkesin, doğuştan gelen pek çok beceriye ve potansiyele sahip olduğu” görüşü benimsenmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanların olaylara ve olgulara nasıl yaklaştığını analiz edebilmek için hikayelerin, öykülerin, farklı kültürlere ait atasözü, deyimler ve bilgelerden alıntıların psikoterapist tarafından araç olarak kullanıldığı yöntemde anlatılan hikayeler, kişinin kendiyle yüzleşmesini sağlayarak, danışanın direncini rahatlatmaktadır.

 

Amacı insanlığın içinde bulunduğu durumlara, yeni bakış açıları ve farklı yorumlar geliştirmek olan pozitif psikoterapi seanslarında, biyolojik, bireysel, ailevi, sosyolojik, kültürler arası ve evrensel boyutta bakış açıları ele alınır.

Bütüncül Psikoterapi
Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül psikoterapi, terapide kullanılan farklı araçları ve uygulamaları danışanın ihtiyaçlarına uyacak şekilde birleştiren ve tekil psikoterapilerden çok daha esnek, kapsayıcı ve danışanın süreçte daha aktif bir rol oynadığı yaklaşıma sahip, gelişimci bir tedavi yöntemidir.

Hayatın manevi boyutunu da ele alındığı metotta, her insanın iç dünyasına dair değerler merkeze alınır ve kişinin duygu, davranış, düşünce ve fizyolojik yapısına yatkın ve özgün psikoterapik araçlar kullanılır.

Bütüncül psikoterapi teknikleri, bireysel çalışmalardan grup psikoterapilerine, çocuklar veya ergenlerden yetişkinlere kadar neredeyse tüm psikoterapilerde kullanılan uygulamalara eklemlenebilir. Kullandığımız bütüncül yaklaşım metodu, depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları tedavilerinde oldukça etkilidir ve her psikoterapi seansımızda danışanın rahatsızlığına özel ve ispata dayalı yaklaşımlar tercih edilir.

ADIM PSİKOLOJİ'ye ulaşmak ve danışmak için >>
bottom of page