top of page

BİREYSEL PSİKOTERAPİ ve GRUP PSİKOTERAPİSİ

Bireysel Psikoterapi
Bireysel psikoterapi, davranış ve alışkanlık değişkliklerini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan, terapist ve danışan arasındaki güven ilişkisine dayanan terapotik bir süreçtir. 

Davranışçı psikoterapi, bilişsel psikoterapi, Aeron Beck psikoterapisi, farkındalık terapileri, dinamik ve psikoanalitik terapiler, Gestalt terapisi, varoluşçu psikoterapiler, bütüncül psikoterapi, birleştirilmiş psikoterapi ve eklektik psikoterapi gibi yöntemlerin kullanıldığı ve kişinin yaşadığı duygusal zorlukların üstesinden gelmesine, sorunlarla başa çıkma kapasitesini yükseltmesine, özgüvenini arttırmasına, eş-aile ve diğer bireylerle ilişkilerine düzenlemesine, davranış ve tutum değiştirmesine, hayatına yön verecek kararlar almasına, öz farkındalığını arttırmasına ve psikolojik rahatsızlıklarını ortadan kaldırmasına yardımcı olan ve psikoterapist ve danışanın birebir etkileşime girdiği terapi uygulamalarını genel olarak bireysel psikoterapiler kapsamında değerlendiririz.

​Bireysel psikoterapi alanında ADIM Psikoloji'ye danışabileceğiniz konu başlıkları ise şunlardır;

 • Stres sorunları ve stres yönetimi

 • Öfke yönetimi

 • Depresyon

 • Panik atak

 • Korku-endişe-kaygı (anksiyete) bozuklukları

 • Kişilik bozuklukları

 • Özgüven eksikliği ve değersizlik duygusu

 • Fobi, sosyal fobi ve agorafobi

 • Alkol ve madde bağımlılığı

 • Beslenme bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı)

 • Uykusuzluk ya da aşırı uyku sorunları

 • Hiperaktivite, odaklanma, dikkat eksikliği ve aşırı unutkanlık

 • Takıntılar ve saplantılar (obsesif kompülsif bozukluklar)

 • Ruhsal sorunlardan tetiklenen ve beslenen bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar) 

 • İnsanlar arası iletişim sorunları

 • Duygusal ilişki problemleri

 • Boşanma/Ayrılma süreçlerinde yaşanan sorunlar

 • İşyerinde yaşanan problemler

 • Verimli zaman yönetimi

 • Kariyer planlaması

 • Bireysel farkındalık ve kendini güvenle ortaya koyma

 • Kayıp ve yas

 • Bedensel veya kronik rahatsızlıkların sebep olduğu psikolojik problemler

 • Yaşanan bir travma sonucunda oluşan sorunlar (taciz, tecavüz, kaza, deprem vb.)

Grup Psikoterapisi
Paylaşımın esas alındığı grup terapisi uygulamamızda, danışan, kendisine benzer sıkıntılar yaşayan kişilerle tanışmakta ve yaşadığı sorunla ilgili hayatta yalnız olmadığını görebilmektedir.

Danışanlarımızın kendisine benzer sıkıntılar yaşayan insanlarla tanışma fırsatı yakaladığı ve yaşadığı sorunla ilgili yalnız olmadığını görme şansına eriştiği grup psikoterapisi seanslarımızda kişi, hem tecrübelerini paylaşır, sosyal destek sağlar ve farkındalığa ulaşır hem de danışanlarımız hayatta karşılaştığı güçlüklerle mücadele etmek için yeni kaynaklar elde etmiş olur.

Paylaşımın esas alındığı grup terapisi uygulamamızda, danışan, kendisine benzer sıkıntılar yaşayan kişilerle tanışmakta ve yaşadığı sorunla ilgili hayatta yalnız olmadığını görebilmektedir. Danışanların zaman içinde birer danışılana dönüştüğünün gözlemlendiği grup psikoterapilerinin en olumlu etkisi, insanlara destek olabildiğini hissetmek kişiye özgüven sağladığından, diğer insanların sorunlarını çözebildiklerine şahit olmanın, yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilme konusunda danışanlarımıza ümit aşılamasıdır. Çünkü başka insanları dinlemek, kişinin kendisine yönelik farkındalığını arttırır ve bir gruba ait olmak, grup tarafından kabullenilmek ve desteklenmek tüm danışanlarımızın üzerinde oldukça iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Bu bağlamda aşağıda belirtilen konu başlıklarında grup psikoterapisi desteği alabilmek için ADIM Psikoloji'ye dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz;

 • Anksiyete rahatsızlıkları (Sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi, akut ve kronik stres rahatsızlıkları, panik bozukluk, yaygın anksiyete rahatsızlığı, obsesif kompulsif rahatsızlık, fobiler, sosyal fobi, dissosiatif rahatsızlıklar, konversiyon bozukluğu, somatizasyon rahatsızlığı ve hipokondriazis)

 • Psikotik rahatsızlıklar ve duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygudurum rahatsızlığı)

 • Yeme ve yeme alışkanlıkları bozuklukları

 • Madde ve alkol kullanım bozuklukları

 • Psikoloji kaynaklı cinsel sorunlar

 • Kişilik bozuklukları ve psikolojiden kaynaklan fiziksel rahatsızlıklar

 • Çocukluk travmaları, ihmal, istismar ve şiddet

 • Yas, komplike yas, kayıp ve travmalar

 • Ebeveynlik eğitimi, ilişki sorunları, çatışma çözümü ve yaşam değişikliklerine uyum sorunları (eş, aile, çocuk, işyeri, okul) 

 • Kronik fiziksel hastalıklar kaynaklı psikotravmatik problemler

 • Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım
  İçgörü, farkındalık ve kişisel gelişim

ADIM PSİKOLOJİ'ye ulaşmak ve danışmak için >>
bottom of page