top of page

Pozitif psikoterapi

Güncelleme tarihi: 19 Kas 2019

Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Özet:

Bu çalışmada, kültürel faktörlere duyarlı ve pozitif yönelimli çağdaş yaklaşımlardan biri olan Pozitif Psikoterapi, Türk yazın alanına tanıtılmış ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği tartışılmıştır. Çalışmada sırasıyla Pozitif Psikoterapinin gelişimine; Pozitif Psikoterapinin genel özelliklerine ve prensiplerine; Türk kültürünün genel özelliklerine ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği konularına değinilmiştir.


Pozitif Psikoterapi içinde diğer terapi kuramlarını barındırmakla birlikte kendine özgü prensip ve müdahale yöntemleri olan kaynak-yönelimli, çatışma-çözüm temelli ve kültüre duyarlı bir terapi yaklaşımıdır.


Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı

vardır. Özgün kullanımında (positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder. Bunun yanında, Pozitif Psikoterapinin özü beş adımlı bir süreçtir:


1. Gözlem/uzaklaşma evresi,

2. Envanter evresi,

3. Durumsal cesaretlendirme evresi,

4. Sözelleştirme evresi,

5. Hedefleri genişletme evresi.


Beş aşamalı model terapiyi şekillendirme için yardımcı olan bir rehberdir. Aynı zamanda bu beş basamağın kendi kendine yardım amacıyla terapi sonlandırılmadan danışan tarafından da öğrenilmesi hedeflenmektedir.


Türkiye, farklı bölgelerinde farklı yaşam tarzına ve kültürel yapılara sahip olan genel olarak da toplulukçu bir kültür olarak bilinmektedir. Pozitif Psikoterapi, özellikle bütünleyici bir yaklaşım olması özelliğiyle birlikte kültürlerarası ve kültüre duyarlı terapi vurgusu ile Türk kültürüne uygun olabilir. Ancak uygulanabilirliği ile dikkat

edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Çalışma öneriler ile bitirilmiştir.214 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


bottom of page