top of page

POZİTİF PSİKOTERAPİ

ADIM Psikoloji / Uzman Psikolojik Danışman Sevim Nadir

  • 1 saa
  • Değişken
  • İpekçilik Caddesi

Hizmet Açıklaması

Pozitif psikoterapi, psikiyatrist ve psikologlar tarafından terapi ve tedavi amacıyla kullanılmasının yanı sıra, farklı sosyal statü ve gelir gruplarına ait insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve geliştirmek maksadıyla da tercih edilen bir yöntemdir. ​ Kısaca her insanın tek ve bağımsız bir bedeni, duyguları ve düşüncesi olduğu ön kabulüyle şekillenen pozitif psikoterapi metodolojisinde “herkesin, doğuştan gelen pek çok beceriye ve potansiyele sahip olduğu” görüşü benimsenmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanların olaylara ve olgulara nasıl yaklaştığını analiz edebilmek için hikayelerin, öykülerin, farklı kültürlere ait atasözü, deyimler ve bilgelerden alıntıların psikoterapist tarafından araç olarak kullanıldığı yöntemde anlatılan hikayeler, kişinin kendiyle yüzleşmesini sağlayarak, danışanın direncini rahatlatmaktadır. Amacı insanlığın içinde bulunduğu durumlara, yeni bakış açıları ve farklı yorumlar geliştirmek olan pozitif psikoterapi seanslarında, biyolojik, bireysel, ailevi, sosyolojik, kültürler arası ve evrensel boyutta bakış açıları ele alınır.


Kişi Bilgileri

  • Karaağaç, SETBAŞI ORTAOKULU, İpekçilik Caddesi, Yıldırım/Bursa, Türkiye

    0545 787 57 95

    sevimnadir9@gmail.com


bottom of page