top of page

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ

ADIM Psikoloji / Uzman Psikolojik Danışman Sevim Nadir

  • 1 saa
  • Değişken
  • İpekçilik Caddesi

Hizmet Açıklaması

Bütüncül Psikoterapi ​ Bütüncül psikoterapi, terapide kullanılan farklı araçları ve uygulamaları danışanın ihtiyaçlarına uyacak şekilde birleştiren ve tekil psikoterapilerden çok daha esnek, kapsayıcı ve danışanın süreçte daha aktif bir rol oynadığı yaklaşıma sahip, gelişimci bir tedavi yöntemidir. ​ Hayatın manevi boyutunu da ele alındığı metotta, her insanın iç dünyasına dair değerler merkeze alınır ve kişinin duygu, davranış, düşünce ve fizyolojik yapısına yatkın ve özgün psikoterapik araçlar kullanılır. ​ Bütüncül psikoterapi teknikleri, bireysel çalışmalardan grup psikoterapilerine, çocuklar veya ergenlerden yetişkinlere kadar neredeyse tüm psikoterapilerde kullanılan uygulamalara eklemlenebilir. Kullandığımız bütüncül yaklaşım metodu, depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları tedavilerinde oldukça etkilidir ve her psikoterapi seansımızda danışanın rahatsızlığına özel ve ispata dayalı yaklaşımlar tercih edilir.


Kişi Bilgileri

  • Karaağaç, SETBAŞI ORTAOKULU, İpekçilik Caddesi, Yıldırım/Bursa, Türkiye

    0545 787 57 95

    sevimnadir9@gmail.com


bottom of page